กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัวของสำนักงานเกษตรอำเภอวังทรายพูน

มี 1 กลุ่ม คือ "กลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านหนองยางใต้"

หมู่ 12 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550