ประวัติสำนักงานฯ

ข้อมูลการผลิตพืชรายเดือน

องค์ความรู้ (KM)

MRCF

ศูนย์จัดการศัตรูพืชฯ

 

ภาพข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรอำเภอ

นายสิทธิพันธ์ บุตรศรี ปลัดอาวุโส อำเภอวังทรายพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559
< ...อ่านต่อ...> 29 มิถุนายน 2559


นางสาวอัญชรี เดชมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2557/2557 ร
ะหว่างวันที่ 15 - 22 สิงหาคม 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ 3, 5, 7 และ
วัดตากแดด ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ตามลำดับ

< ...อ่านต่อ...>
27สิงหาคม 2557

ท่านสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรกร เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2557
ณ ห้องยูทอง โรงแรมลาพาโลมา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

< ...อ่านต่อ...>
21สิงหาคม 2557

ดูทั้งหมด...

นางอารีรัตน์ ช่วงโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เกษตรอำเภอวังทรายพูน

แผนที่อำเภอวังทรายพูน
ที่มา https://www.google.co.th

 

สาระน่ารู้ด้านการเกษตร
การปลูกมะนาวนอกฤดู
วิธีทำปุ๋ยชีวภาพ
วิธีการใช้และผสมเชื้อราไตรโครเดอมา
 
 
พัฒนาเว็บเพจ โดย นางสาวกุลจิราณัฏฐ์ คงเนียม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเกษตรอำเภอวังทรายพูน
ติดต่อได้ที่ บริเวณ ที่ว่าการอำเภอวังทรายพูน ถนนวังทอง-เขาทราย อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
Tel : 0 5669 5606, E-mail : wangsaiphun@doae.go.t