หน้าหลัก…

รางวัลการประกวดกิจกรรมทางการเกษตรประจำปี 2565

1. การประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน รางวัลชนะเลิศระดับเขต ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลหนองปลาไหล

2. การประกวดเกษตรกรดีเด่น อาชีพทำไร่ รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ นายบัญญัติ ประสาทสีดา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองพระ

3. การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 12 ตำบลวังทรายพูน

4. การประกวดเกษตรกรดีเด่น อาชีพไร่นาสวนผสม รางวัลที่ 3 ระดับจังหวัด ได้แก่ นายสมร จะตุเทน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปล้อง

298701645_1245826719497324_3313119199404866597_n
298435119_1245826742830655_5054527295260056498_n
298733970_1245826672830662_7668765595823442899_n
298675372_1245826699497326_3823788749338194396_n
298871003_1245826682830661_7631447854360981906_n
previous arrow
next arrow

การประยุกต์ใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V ในพื้นที่อำเภอวังทรายพูน


วิดีทัศน์ผลสำเร็จในการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนข่าวประชาสัมพันธ์

“หลุดเผา เราทำได้”
50yearsDoae
mize1
ข้าวโพด